מאמרים - ד"ר ראובן ישי

הערכה וטיפול בסחרחורות והפרעות שיווי משקל במרפאה שלישונית רב-תחומית: ניסיון השנה הראשונה

רקע

סחרחורת היא תלונה שכיחה הכוללת מגוון מצבים המתוארים כחוסר יציבות או אשליה של תנועה סיבובית. השכיחות של התקף סחרחורת במהלך החיים מוערכת בעד 30% באוכלוסייה וכ-5% מסך הפניות לרופא משפחה הן בשל סחרחורת. האבחנה המבדלת רחבה ויכולה לערב את האוזן הפנימית, מערכת העצבים המרכזית או הפריפרית, בעיות לב ועוד. בעוד שמקרים שגרתיים ניתן לאבחן ולטפל ברפואה הראשונית (רופאי משפחה) או שניונית (רופאי אף אוזן וגרון) בקהילה, קיימים מצבים שבהם מומלץ להפנות את המטופלים למרפאת סחרחורת שלישונית – בשל אבחנה לא ברורה, חוסר שיפור לאחר טיפול תרופתי או פיזיותרפיה, רקע רפואי מורכב עם פגיעה במספר מערכות המקשה על יכולת הפיצוי, סחרחורת כרונית, הפרעה וסטיבולרית דו-צדדית ועוד. לכן, הקמנו מרפאת סחרחורת ושיווי-משקל שלישונית, רב-תחומית, בקריה הרפואית רמב"ם לבריאות האדם שתיתן מענה לאותם מצבים בלתי שגרתיים.

מטרה

להציג את שנת הפעילות הראשונה במרפאה השלישונית לסחרחורת ושיווי משקל.

שיטה

נערך מחקר רטרוספקטיבי מבוסס רשומות רפואיות של כל המטופלים שהופנו למרפאה.

תוצאות

123 מטופלים, שמהם 76 (62%) נשים בגיל ממוצע של 56 שנים (19-85, 16±) נבדקו במרפאה החל מהאחד באוקטובר 2020 עד 31 באוקטובר 2021. טרם בדיקתם, 79 שנים (64%) מטופלים הופנו מרופא אף אוזן גרון בקהילה עקב תלונות של סחרחורת או חוסר שיווי משקל ממקור שאינו ברור. סך הכול 49 (40%) מהמטופלים חוו את התלונות מזה מספר שנים ו-61 (50%) מהמטופלים על בסיס יומיומי. בקרב 56 (45.5%) מהמטופלים הסחרחורת הייתה ממקור וסטיבולרי, וב-67 (54.5%) מהמטופלים הסחרחורת הייתה ממקור מרכזי או אחר. בקרב 20 (36%) מהמטופלים הסחרחורת הייתה יותר מסיבה אחת. האבחנות הווסטיבולריות השכיחות היו סחרחורת תנוחתית התקפית טבה (BPPV ,Benign paroxysmal positional vertigo) ומחלת מנייר. האבחנות השכיחות ביותר מסיבה מרכזית או פונקציונאלית היו צילחה (מיגרנה) וסטיבולרית ו-PPPD (Persistent postural perceptual dizziness). שיפור בתסמינים נצפה בקרב 29 (88%) מהמטופלים לאחר טיפול בפיזיותרפיה וסטיבולרית במרפאה השלישונית במרכז הרב תחומי לעומת 8 (50%) מטופלים שטופלו בקהילה (p value < 0.05). פיזיותרפיה נמצאה כטיפול יעיל יותר במטופלים צעירים בני פחות מ-65 שנים ובמטופלים עם פגיעה וסטיבולרית, אשר החלו טיפול בששת החודשים הראשונים מהופעת התסמינים (p value < 0.05). לעומתם, מטופלים עם תחלואת רקע (בעיקר נוירולוגית או קרדיווסקולרית) השתפרו פחות (p value < 0.05).

מסקנות

מרפאת סחרחורת שלישונית עם צוות רב-תחומי יכולה לתת מענה למקרים של סחרחורת עמידה ו/או אבחנה לא ברורה. חלק עיקרי בטיפול ובשיקום כולל פיזיותרפיה וסטיבולרית ויש להתחיל אותה מוקדם ככל האפשר מרגע הופעת התסמינים.

How Often Does Stapedectomy for Otosclerosis Result in Endolymphatic Hydrops?

Objectives: 1) To evaluate the long-term (≥10 year) clinical incidence of endolymphatic hydrops (EH) after stapedectomy for otosclerosis, using low-frequency sensorineural hearing loss (LFSNHL) as a marker for EH. 2) To determine the histologic incidence of EH in human temporal bone specimens (TBS) with a history of stapedectomy for otosclerosis. 3) To determine the histologic incidence of EH in a control group of human TBS.

Study design: Retrospective review and temporal bone study.

Setting: Tertiary medical center and temporal bone pathology laboratory.

Patients: Patients with otosclerosis, human TBS with otosclerosis, and human TBS with presbycusis as the control group.

Intervention: Pure-tone audiometry, temporal bone pathology.

Main outcome measures: 1) LFSNHL, defined as >10 decibel elevation of bone conduction thresholds at 250 and 500 Hz, after correcting for age-related hearing loss (per ISO 7029). 2) Histologic assessment of EH.

Results: In patients with otosclerosis, 8 of 110 (7.3%) operated patients versus 3 of 123 (2.4%) nonoperated patients developed LFSNHL (p = 0.08). No patients with LFSNHL had other symptoms of EH. In TBS with otosclerosis, 11 of 93 (11.8%) operated TBS versus 3 of 156 (1.9%) nonoperated TBS had evidence of EH (p <0.001). In the control group of TBS with presbycusis, 9 of 253 (3.5%) had EH.

Conclusion: The long-term incidence of LFSNHL, a marker for EH, in patients with otosclerosis was not significantly higher in those who underwent stapedectomy. The histologic incidence of EH, however, was significantly higher in TBS that had undergone stapedectomy compared with nonoperated TBS or a control group of TBS.

פרסומים נוספים

1.Perez R., Adelman C., Chordekar S., Ishai R., Sohmer H.Air, Bone, and Soft Tissue Excitation of the Cochlea in the Presence of Severe Impediments to Ossicle and Window Mobility. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. 2015; 272(4):853-860

2.Quesnel AM., Ishai R., Cureoglu S., Linthicum F., Lopez I., Nadol JB Jr., McKenna MJ. Lack of Evidence for Non otosclerotic Stapes Fixation in Human Temporal Bone Histopathology. Otology & Neurotology. 2016; 37:316-320


3.Ishai R., Halpin C., McKenna MJ., Quesnel AM.How often Does Stapedectomy for Otosclerosis Result in Endolymphatic Hydrops? Otology & Neurotology. 2016; 37:984-990

4.Ishai R., Herrmann B., Nadol JB. Jr., Quesnel AM.The Pattern and Degree of Capsular Fibrous Sheath Capsule Surrounding Cochlear Electrode Array. Hearing Research. 2017 May;348:44-53

5.Remenschneider A, Kozin E, Ishai R, Gaudin R, Hadlock T, McKenna M.
Is the cause of Sensorineural Hearing Loss in Patients with Facial Schwannomas Multifactorial? Laryngoscope 2017;127(7):1676-1682

6.Quesnel AM, Ishai R, McKenna MJ.
Otosclerosis and Stapes Surgery.Otolaryngol Clin North Am. 2018;51(2):291-303.NOT AVAILABLE

7.Trakimas DR., Ishai R, Ghanad I., Black N, Kozin ED., Cheng JT., Remenschneider AK. Otopathologic Evaluation of Temporalis Fascia Grafts Following Successful Tympanoplasty in Human. Laryngoscope. 2018;128(10):E351-E358.IF=2.465 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q1


8.Ishai R, Knoll RM, Chen JX, Alvarez V, Wong K, McKey A, Remenschneider AK, Nadol JB Jr., Jung D, Kozin DE. Otopathologic Changes in the Cochlea following Head Injury without Temporal Bone Fracture. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2018;159(3):526-534.IF=2.341 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2


9.Knoll RM, #Ishai R, Chen JX, Nadol JB Jr., Rauch SD, Remenschneider AK, Jung D,
Kozin DE. Peripheral Vestibular System Histopathologic Changes Following Head Injury without Temporal Bone Fracture. Otolaryngol Head Neck Surg, 2018;159(3):526-534. IF=2.341 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2


10. Di Stadio A., Ralli M., Ishai R., D'Ascanio L., Trabalzini F., Della Volpe A., Ricci G.
Nucleolus Vs Nucleus Count for the Identification of Spiral Ganglion Neuron Cells in in
Human Temporal Bone. The Journal of International Advanced Otology. 2018;14(2):181-189. IF=0.848 OTORHINOLARYNGOLOGY- Q4


11.Trakimas DR, Knoll RM, Ishai R, Lee DJ, Jung DH, Nadol JB Jr, Remenschneider AK, Kozin ED.Otopathology of Unilateral Cochlear Implantation in Patients With Bilateral Temporal Bone Fracture.Otol Neurotol. 2019 Jan;40(1): e14-e19. IF=1.712 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2

12.Trakimas DR, Ishai R, Kozin ED, Nadol JB Jr, Remenschneider AK.Human Otopathology of Cochlear Implant Drill-out Procedures. Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;161(4):658-665. IF=2.341 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2

13.Ishai R., Kamakura T., Nadol, JB.Jr. Abnormal Tectorial Membranes in Sensorineural Hearing Loss: Temporal Bone Study. Otology & Neurotology, 2019;40(7): e732-e738. IF=1.712 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2


14.Knoll RM, #Ishai R, Lubner RJ, Trakimas DR, Brodsky JR, Jung DH, Rauch SD, Nadol JB Jr.,, Remenschneider AK, Kozin ED. Peripheral Vestibular Organ Degeneration After Temporal Bone Fracture: A Human Otopathology Study. Laryngoscope. 2020 Mar;130(3):752-760. IF=2.465 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q1

15.Ishai R., Seyyedi M., Szmulewicz DJ., Halmagyi GM., Nadol JB. Jr., Quesnel AM. Cerebellar Ataxia, Neuropathy, Vestibular Areflexia Syndrome (CANVAS): Temporal bone histopathology. Otology & Neurotology, Mar 2021, 42(3):e332-e340. IF=1.712 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q2


17. Di Stadio A, Ishai R, Gambacorta V, Korsch F, Ricci G, Della Volpe A, Bernitsas E. Nutraceuticals as immune-stimulating therapy to fight COVID-19. Combination of elements to improve the efficacy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Sep;24(17):9182-9187. IF=3.024 PHARMACOLOGY & PHARMACY – Q2


18. Di Stadio A, Dipietro L, De Lucia A, Ippolito V, Ishai R, Garofalo S, Pastore V, Ricci G, Della Volpe A. A Novel Bone Conduction Hearing System May Improve Memory Function in Children with Single Side Hearing loss: A Case-Control Study.J Int Adv Otol. 2020 Aug;16(2):158-164. IF=0.848 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q4

19..Ishai R., Tsang G, Rutka JA.
Does Surgery in The Vestibular Labyrinth Preserve Functionality? Review of The Literature and Our Institutional Experience. Current Otorhinolaryngology Reports. 2017; 5(4): 191–200 2.Chen JX,

20. Lindeborg M, Ishai R, Herman SD, Remenschneider A, Jung D, Kozin
ED. Systematic Review of Hearing Loss After Traumatic Brain Injury Without Associated Temporal Bone Fracture. Am J Otolaryngol. 2018; 39(3):338-344. IF=1.267 OTORHINOLARYNGOLOGY – Q3

21. Quesnel AM., Ishai R., Meehan T., O’Malley J., Shin J., Curtin HD., Nadol JB Jr.,

McKenna MJ., Julian E., Histologic Grade of Otosclerosis Correlates with Computed

Tomography Densitometry Measurements in Human Temporal Bone Specimens. Otology &Neurotology